Employee’s Remuneration (01/01/2017)

S.NO.

STAFF CODE

NAME OF THE EMPLOYEE

DESIGNATION OF THE EMPLOYEE

PAY BAND

PAY  IN PAY BAND

GRADE PAY

GROSS TOTAL

1

13499

SH.RISHI KUMAR

PRINCIPAL

15600-39100

29670

7600

94296

2

53989

SMT. NAMRATA C SHAH

PGT (CS)

9300-34800

18950

4800

62466

3

53097

SHRI MODA RAM CHOUDHARY

PGT (CHEM.)

9300-34800

18250

4800

61180

4

53290

MR.PRAVEEN NOGIA

PGT (PHY.)

9300-34800

18250

4800

60680

5

53715

SHRI SURESH MAGARVADIYA

PGT (ENG)

9300-34800

18490

4800

61292

6

59201

SMT.SUMATI KAUSHIK

PGT(MATHS)

9300-34800

14470

4800

51033

7

45319

SH.MANOJ KUMAR MEENA

PGT(HINDI)

9300-34800

14470

4800

51033

8

59202

SMT SATYAVRAT SINHA

PGT(COMME.)

9300-34800

14470

4800

51033

9

55416

SHRI CHAUHAN KIRITSINH

TGT (ENG)

9300-34800

18490

4600

60782

10

13207

SMT MADHU JAIN

TGT (S.ST.)

15600-39100

22340

5400

71162

11

51321

SH.A.C. AGRAWAL

TGT(SCI.)

9300-34800

20690

4800

63542

12

50285

SHRI BABU LAL MALI

TGT (SANS)

9300-34800

17150

4600

57362

13

32451

SHRI.P.R.CHODHARY

TGT(S.ST)

9300-34800

21460

4800

65405

14

12608

SHRI B. M. CHAUHAN

TGT (HIN)

9300-34800

19640

4800

61001

15

54718

SH.DIPAK VAISHANV

TGT(ENG)

9300-34800

17150

4600

57362

16

6446

SH.RAMESH CHAND MEENA

TGT (HIN)

9300-34800

15540

4600

50595

17

47953

SH.GOVIND RAM MEENA

TGT(SCI.)

9300-34800

15290

4600

52616

18

62436

MS.KARNAWATI SOUDA

TGT(MATHS)

9300-34800

12540

4600

45598

19

13175

SHRI S.S. SHRIMALI

LIBRARIAN

9300-34800

21220

4800

64824

20

48838

MS. DIVYA JAIMAN

TGT(WET)

9300-34800

14710

4600

49279

21

12970

SHRI. HEMENDRA TRIVEDI

PRT (MUSIC)

9300-34800

20110

4600

64125

22

12910

SHRI PANKAJ R.PATEL

TGT (ART)

9300-34800

20550

4800

66138

23

53912

SHRI SHAKTISINH N PARMAR

PET

9300-34800

17810

4600

59046

24

13347

SHRI SANJAY KUSHWAHA

HM

9300-34800

16880

4600

53838

25

43786

SHRI RAJESH KUMAR CHAVADA

PRT 

13450

4200

23298

1000

26

54060

SMT KINJAL P. KAPADIA

PRT 

13450

4200

23298

 

27

54057

MS GEETA MAKWANA

PRT 

13450

4200

23298

0

28

54055

MS NITABEN PARMAR

PRT 

13450

4200

23298

1000

29

54058

SMT MADHURA  THAKKAR

PRT 

13450

4200

23298

1000

30

54136

SH.NARESH P.THAKOR

PRT

13450

4200

23298

1000

31

55345

SHRI P MINESH KUMAR

PRT

13450

4200

23298

 

32

54056

MS ROHINI GAUR

PRT 

12430

4200

21952

1000

33

54061

SMT SUNITA LASKAR

PRT 

12430

4200

21952

1000

34

50616

SHRI YOGESH C SUTARIYA

PRT

12430

4200

21952

1000

35

45120

MS VIDHYA CHAUDHARY

PRT

12430

4200

21952

0

36

13209

SHRI.JAGDISH MAHLA

UDC

5200-20200

12560

2800

39252

37

12352

SHRI M.A. CHAUHAN

SUB-STAFF

5200-20200

12000

2400

36914

38

13172

SHRI N. J. VAGHELA

SUB-STAFF

11510

2400

18361

0

39

13238

SHRI MANILAL CHAUHAN

SUB-STAFF

11360

2400

18163

 

40

13225

SH.JAGDISH PARMAR

SUB-STAFF

9950

2000

15774

0

41

13169

SHRI MAHESH BHAI  CHAUHAN

SUB-STAFF

10330

2000

16276

0

42

13173

SHRI RAMAN B DIGHOTIYA

SUB-STAFF

10340

2000

16289

0

43

13171

SHRI BHOGI LAL BHUTEDIYA

SUB-STAFF

11360

2400

18163

500